gimilvann01
Gimilvann Vannverk leverer vann til Holter og deler av Gjerdrum. Her kan du se på prislister, lære litt om historien til Gimil eller kontakte oss.
Siste nytt

Trygt drikkevann og gode rutiner

 Gimilvann SA jobber hele tiden for å sikre at drikkevannet, fra vannkilder til renseanlegg og høydebasseng og fram til abonnentene holder god kvalitet. Drikkevannet tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften. Vannprøver tas regelmessig, etter en prøveplan som er godkjent av Mattilsynet.

21.06.2019

Årsmøte Gimilvann SA

27 mars 2019 forr året 2018 Hos Nabo`n 2 etg.  kl. 19.00 

 

Påmelding på mail til laila@leiraregnskap.no eller tlf. 97998567

04.03.2019

Storbrann i Gjerdrum

I forbindelse med storbrann i låve i Gjerdrum i dag 11.2.19 kan det forekomme trykkvariasjon og farge på vannet på grunn av stort forbruk. Dette er ikke skadelig og vi gi seg ved tapping.

 

Driftsjefen 11.2.19

 

11.02.2019

Spyling av hovedvannsledning

Spyling av hovedvannledninger.
I uke 42, fra Tirsdag 16 t.o.m. torsdag 18 oktober mellom kl 10.00 og 15.00, er det planlagt spyling av hovedvannsledningen i Holter og Gjerdrum. Vannet kan bli borte, eller redusert trykk, mens arbeidet pågår. Misfarget vann må også påregnes.
Det sendes ut SMS varsel til abbonenter som mister vannet.

 

Drifsjefen 12.10.18

12.10.2018

Endring i vannrestriksjoner

Nivået i Gimilen er fortsatt godt under normalen, men den siste tids væromslag gjør oss noe mer optimistiske vedrørende drikkevannssituasjonen i Gimilvann sitt leveranseområde. For at hus og bileiere skal ha mulighet til å gjøre nødvendig vedlikehold før vinteren setter inn, gis det fra i dag tillatelse til å benytte slange påsatt spylemunnstykke. Dette inkluderer bruk av høytrykkspyler.

Selv om det nå lempes noe på tidligere gitte forbud, ønsker vi ...å presisere at det fortsatt er viktig at alle tenker gjennom sitt vannforbruk, og reduserer dette så godt det lar seg gjøre.

 

Denne infoen gjelder frem til ny info kommer.

 
Driftsjefen 14.9.18
14.09.2018

Fortsatt vannrestriksjoner

Vi minner om at hagevanning og annen unødig vannbruk må begrenses, da det enda ikke har kommet betydelige mengder nedbør. Varmt vær uten nedbør medfører et veldig høyt vannforbruk, og det tas mer vann ut fra vannkildene våre enn det kommer inn. Vanning med åpen slange eller spreder er derfor fortsatt ikke tillatt. Vanningsrestriksjonen opprettholdes på ubestemt tid.

 

Driftsjefen

22.8.18

22.08.2018

Vedlikehold på hovedvannleding

Det vil i tiden fremover pågå testing av reservevanns løsning i hele Gimilvann sitt område med unntak av Eltonåsen og Lyngåsen. Dette kan medføre trykkforandring og missvarging av vannet. Vannet er ikke helseskadelig.

 

Driftsjefen

22.08.18

22.08.2018

Totalforbud mot bruk av slange/spreder/svetteslange

Det innføres totalforbud mot bruk av slange/spreder/svetteslange til vanning, fylling av basseng, vasking i bil osv. i Gimilvann. Forbudet gjelder umiddelbart og innføres etter lang periode med tørke og lite nedbør.

- Vi har hatt tørke i en lang periode. Det betyr at folk bruker mer vann enn vanlig og vi har mindre vann enn normalt. Det gir oss utfordringer med vannforsyningen.

Situasjonen er nå alvorlig.

- Det å innføre totalforbud mot bruk av slange er helt nødvendig. Vi oppfordrer alle til å spare på vannet og har tro på at våre innbyggere vil redusere vannforbruket sitt.

Forbudet innføres umiddelbart og gjelder til ny informasjon blir gitt. Innbyggerne i Gimilvann vil få informasjon om forbudet blant annet gjennom en SMS, nettsiden og Facebook.

 

Kontroll vil bli foretatt av vannvakta i Gimilvann

05.07.2018

Vanningsforbud

 

Vanningsforbud fra 24. mai

For å sikre vanntilførselen og tekniske installasjoner innfører Gimilvann vanningsforbud fra i dag, torsdag 24. mai kl. 16.00.
•Vanning av plener er ikke tillatt.
•Hagevanning tillates kun fra kanne og hånholdt slage påmontert spredermunnstykke....
•Bruk av spredere og perforerte slanger (svette slage) er ikke tillatt.
•Utenom vanningsøktene skal hageslanger ligge oppkveilet og frakoplet vannkran.

Gimilvann oppfordrer alle abonnenter til å sørge for at forbudet blir overholdt. Vannverket vil overvåke at forbudet ikke brytes.

•Vanningsforbudet gjelder kun de som er tilknyttet Gimilvann sitt vannledningsnett.

Driftsjefen

 
 
24.05.2018

Henstilling til begrenset vannforbruk

Det henstilles til å begrense vannforbruket. Dette gjelder spesielt de som bruker vannslanger, vannspredere, dryppslanger og svetteslanger. Det pga driftsproblemer. I den forbindelse kan det også forekomme farget vann ut på ledningsnettet.

 

Driftsjefen

 

22.05.2018

Trykkfall i høydebasseng

Det har vært trykkfall i høydebassenget og dette har dessverre medført at farget vann har gått ut på ledningsnettet.

 

Driftsjefen

25.04.2018

Omkobling av hovedvannledning

Onsdag 11. april 2018 mellom kl 10 og kl 16 vil det bli koblet om til ny hovedvannledning på Finstadsletta.  Abonnentene i området vil bli helt uten vann i perioden. Abonnenter fra Finstad, Korslund, Kjærstadsletta - Tori mot Østbygda i Gjerdrum vil få noe redusert trykk. Det kan forekomme farget vann etter på koblingen.

 

Driftsjefen

10.04.2018

Årsmøte i Gimilvann

11 april 2018 for året 2017 Hos Nabo`n 2 etg.  kl. 19.00 

 

Påmelding på mail til hanne@leiraregnskap.no eller tlf. 97998567

08.04.2018

Stenging av vann på Eltonåsen

I forbindelse med tilkobling av vann til den nye blokka på Eltonåsen er vi dessverre nødt til å stenge vannet til de i området rundt i morgen torsdag fra kl. 8.30 til 13.00. Dette vil gjelde alle beboerene i Ludvig Brustadsveg, J. Ryddningstads veg, Elise Kolstads veg og F. E. Stabelsveg. Missfarging av vann kan forekomme etter tilkobling.

29.11.2017

Uregelmessigheter i vanntilførsel i Gjerdrum

Mandag 20 november fra kl. 9.00 vil det bli omkobling av vann i Rustad. Dette vil kunne medføre uregelmessigheter i vanntrykk og vanntilførsel. Det kan forekomme missfarging av vannet.

17.11.2017

Arbeid på ledningsnette 22. august 17

I forbindelse med arbeid på hovedledningsnette på Eltonåsen i Holter, og spesielt i Willy Moes veg vil beboerene oppleve at vannet til tider er borte, trykkforskjell og farge på vannet. Arbeidet vi pågå 22. august 2017.

 

Driftsjefen

21.08.2017

Testing av brannvann i Holter

I forbindelse med bygging av Holter sin første blokk blir det onsdag 2.8.17 testing av brannvann. I den forbindelse KAN det forekomme redusert trykk og missfarget vann i området Eltonåsen og omegn.

 

Driftssjefen

01.08.2017

Vannlekasje Ask Kommunale vannverk

Ask kommunale vannverk har i forbindelse med anleggsarbeid gravd over hovedvannledingen sin. Gimilvann bistår i den forbindelse med reservevann. Noen av våre abbonenter kan i den forbindelse oppleve dårlig vanntrykk

 

Driftsjefen  20.6.17

20.06.2017

Reperasjon av brudd

04.04.2017

Årsmøte i Gimilvann

Innkalling til årsmøte i Gimilvann SA                   

  

5 april 2017 for året 2015 Hos Nabo`n 2 etg.  kl. 19.00 

 

Husk påmelding til laila@leirarengskap.no eller tlf 97998567

29.03.2017

Spyling av ledningsnettet 22.11

Ledningsnettet som strekker seg fra Gjedrum kirke, Gjeri, Solheim, Sørum og Smedstad vil bli spylt tirsdag 22. november mellom kl. 09.00 og 15.00.

 

Det anbefales og ha stoppekran ved inntak av vann til huset stengt. Det må påregnes missfarging av vannet

 

Driftssjefen 

18.11.2016

Stenging av vann på Lyngåsen

I forbindelse med arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt onsdag 26. oktober på Lyngåsen. Arbeidet vil pågå i perioden mellom kl. 9.00 og kl. 15.00. Luft i rørene samt noe farget vann må dessverre kunne påregnes.

 

Driftsjefen

25.10.2016

Missfarging av vannet

En entreprønør som jobber med utbedring av vei i vårt område har uten tilattelse fra vannverket tappet store megder vann ved Heni. Dette medfører dessverre for mange av våre abbonenter meget missfarget vann. Det må tappes vann til missfarget vann er ute av systemet. Vannet er ikke helseskadelig.

 

Driftssjefen

29.09.2016

Klor lukt på vannet

I forbindelse med tilkobling av ny ledning Rustad - Bekkeberget er det brukt klor til rensing. I den forbindelse kan det forekomme noe lukt. Dette er ikke skadelig. Dette vil kun forekomme til alt er skylt ut.

 

Driftsjefen

16.08.2016

Ledningsbrudd ved Bekkeberget

Ved arbeid ved hovedvannledning til Gjerdrum er det dessverre blitt gravd over ledningen ved Bekkeberget. Det arbeides på stede men vi kan dessverre ikke si hvor lang tid dette vil ta, og når dere vil ha vann igjen.

 

Det må beregnes missfarging av vannet i etterkant.

 

Vi beklager alle ulemper dette medfører

 

Driftssjefen

07.07.2016

Dårlig vanntrykk område Bekkeberget

Det har oppstått et driftsproblem i forbindelse med en trykkøker på Bekkeberget som er ute av drift. Dette medfører dårlig vanntrykk til beboerene i området. Det jobbes med å få utbedret problemet.

 

Driftsjefen 21.6.16

21.06.2016

Årsmøte i Gimilvann 29.3.16

Innkalling til årsmøte i Gimilvann SA                   

  

29. mars 2016 for året 2015 Hos Nabo`n 2 etg.  kl. 19.00 

 

19.03.2016

Missfarging av vannet i området Bekkeberget

I forbindelse med reperasjon på ledningsnettet ved Trolsnes kan det forekomme missfarging av vannet i området derfra mot Bekkeberget 

 

Driftsjefen

04.02.2016

Trykk og missfarging av vannet uke 48 Holter

På grunn av anleggsarbeid på Eltonåsen kan det forekomme utstabilt vanntrykk og missfarging på vannet hos beboerer i Holter i uke 48

23.11.2015

Missfarging av vannet

I forbindelse med reperasjon på ledningsnettet ved Gjerimeieriet kan det forekomme missfarging av vannet i området.

 

Driftsjefen

 

31.08.2015

Årsmøte Gimilvann 16. april 2015

Innkalling til årsmøte i Gimilvann SA                   

  

16. april 2015 for året 2014 Hos Nabo`n 2 etg.  kl. 19.00 

 

12.04.2015

Utsendelse av avlesningskort for vannmåler

Avlesningskortene sendes ut i posten i uke 51. 

 

Avlesningskort sendes abonnenter i Nannestad kommunale vannverk og abonnenter i Gimilvann som er tilknyttet kommunalt avløp.  Sistnevnte abonnenter vil ikke motta eget avlesningskort fra vannverket.  Kommunen og vannverket vil samordne avlesningene.

11.12.2014

Spyling av vann 17. november

Ledningsnettet som strekker seg fra Vestbygda, med Rustad, Vestby, Kogstad, Snate og Aamodt vil bli spylt mandag 17. novmeber mellom kl. 09.00 og 14.00.

13.11.2014

Utdeling av vannmålere på Rimi

Gimilvann deler ut vannmålere på Rimi 6. sept. fra kl. 11.00 til 15.00

05.09.2014

Ombygging i renseanlegget

I forbindelse med ombygging i renseanlegget tirs. 18 desember og ons. 19 desember kan det forekomme variasjoner i vanntrykket.

05.12.2013

Misfarging av vann 2.10.12

Det kan hos enkelte merkes noe missfarget vann i dag. Dette skyldes mye nedbør og fall i vann temperatur.

05.12.2013

Spyling av ledningsnettet

Spyling av ledningsnettet vi foregå i Gjerdrum onsdag 8 og torsdag 9 august fra kl. 09.00 til ca kl. 16.00.

05.12.2013