Utsendelse av avlesningskort for vannmåler

Avlesningskortene sendes ut i posten i uke 51. 

 

Avlesningskort sendes abonnenter i Nannestad kommunale vannverk og abonnenter i Gimilvann som er tilknyttet kommunalt avløp.  Sistnevnte abonnenter vil ikke motta eget avlesningskort fra vannverket.  Kommunen og vannverket vil samordne avlesningene.

Frist for avlesning er 31.desember 2015.  Avlesning kan foretas ved innsendelse av avlesningskortet, på internett via kommunens hjemmeside eller på mobiltelefon ved å skanne QR-koden på avlesningskortet.   Ved manglende måleravlesning stipuleres forbruket, og  abonnenten belastes med et ekstragebyr på kr 438,-. 

Det er viktig å sørge for kvittering for innsendt avlesning på internett.  Ved eventuell klage vil kommunen kreve fremleggelse av kvittering som dokumentasjon.

 

Det er viktig å lese av måleren riktig for at forbruk og gebyrberegning skal bli riktig.    Det er de fem første sifrene i telleverket sett fra venstre som skal leses av, foranstilte nuller tas med.  Desimaler til høyre i telleverket skal ikke leses av. 

  

De som eventuelt ikke har mottatt avlesningskort i løpet av uke 51 bes om å ta kontakt med kommunen på telefon 66105000, eller e-mail til postmottak@nannestad.kommune.no.         

 

Avregning av vann/avløpsgebyr for 2015 i forhold til forbruk skjer på terminfaktura 1/2015.