Årsmøte Gimilvann 16. april 2015

Innkalling til årsmøte i Gimilvann SA                   

  

16. april 2015 for året 2014 Hos Nabo`n 2 etg.  kl. 19.00 

 

Saksliste: 

  

1) Åpning av møtet og oppsetting av liste over årsmøtedeltakere med stemmerett. 

  

2) Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

 

3) Valg av møteleder 

Valgt:

  

4) Valg av to til å underskrive protokoll 

Valgt:

 

5) Gjennomgang av årsberetning 

Gjennomgang av styrets leder Dagfinn Døhlen

Forslag til vedtak: Selskapets årsberetning godkjennes

 

6) Regnskapet for 2014 

Gjennomgang av regnskapet v/Leira Regnskap

Forslag til vedtak: Selskapets regnskap godkjennes

 

7) Gjennomgang av budsjett for 2015 

 

Hovedtall for budsjett 2015 (i 1000 kroner)

  

Budsjett 2015 

Budsjett 2014 

Regnskap 2014 

Budsjett 

2013 

Regnskap 2013 

Driftsinntekter 

3300

3300

3431

3100

3287

Driftskostnader 

2800

2785

2992

2620

3031

Avskrivninger 

540

555

540

540

547

Rentekostnader/inntekter 

40

35

43

60

39

Overskudd/underskudd 

0

0

-58

0

-252

 

 

Forslag til vedtak: Selskapet budsjett for 2015 godkjennes

 

8) Fastsetting av vannavgift fra 1. juli 2015 

 

Takster fra 1. juli 2007

Fastavgift 1 boenhet                          kr. 1.350,- + mva (uendret)

Tillegg for boligenhet 2,3 osv.           kr.    500,- + mva (uendret)

Tillegg pr. person                               kr.    250,- + mva (uendret)

Egne satser for gårdsdrift oa.

 

Satser ved måler:

Fast avgift                                          kr. 1.350,- + mva (uendret)

Målerleie                                            kr.    250,- + mva (uendret)

Vann pr. m3                                       kr.        5,- + mva (uendret)

 

Tilknyttingsavgift                              kr.    135,- pr. m2 boareal (uendret)

 

Forslag til vedtak: Ingen endring i vannavgiftene.

 

9) Valg etter vedtektene 

 

Styret 2014

Leder – Dagfinn Døhlen –  ikke på valg

Nestleder – Britt Fossumstuen – ikke på valg

Styremedlem – Ellen Nicolaisen –  på valg

Styremedlem – Ketil Rudsar – på valg

Styremedlem – Steinar Sundby –  på valg

I følge vedtektene skal det være 3 medlemmer i styret fra Holter og 2 fra Gjerdrum. Jf. vedtekter skal hvert kjønn ha minst 2 medlemmer i styret.

 

Vara medlemmer 2014

Varamedlem fra Holter – Kari Bekkevar – på valg

Varamedlem fra Gjerdrum – Trond Vegar Fladby – på valg

I følge vedtektene skal det være et varamedlem fra Holter og et fra Gjerdrum og disse skal velges hvert år. De skal også i følge vedtektene representeres av begge kjønn.

 

Valgkomiteen 2014

Geir Skuterud, Gjerdrum – på valg (valgt for 3 år i 2012)

Kristian Ruud, Holter – ikke på valg (valgt for 3 år i 2013)

Gunn Røtterud, Holter – ikke på valg (valgt for 3 år i 2014)

 

Valg av revisor

Forslag til vedtak: Det gis fullmakt til styret å velge revisor

  

10) Fastsettelse av honorar til styremedlemmer: 

 

Tidligere honorar:

Leder godtgjøres med kr. 25.000,- pr. år + kontor godtgjørelse på kr. 3.000,-

Styremedlemmer godtgjøres med kr. 6.000,- pr. år

+ kr. 1.000,- i møtegodtgjørelse pr. møte

+ bilgodtgjørelse etter statens regulativ

 

Ekstra godtgjørelse utenom styremøte godtgjøres etter dagens timepris.

 

Forslag til vedtak: Honorar til revisor etter regning.                

 

Årsregnskap m noter 

Innkalling 2015   

årsmelding 2014