Årsmøte i Gimilvann

Innkalling til årsmøte i Gimilvann SA                   

  

5 april 2017 for året 2015 Hos Nabo`n 2 etg.  kl. 19.00 

 

Husk påmelding til laila@leirarengskap.no eller tlf 97998567

Saksliste: 

  

1) Åpning av møtet og oppsetting av liste over årsmøtedeltakere med stemmerett. 

  

2) Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

 

3) Valg av møteleder 

Valgt:

  

4) Valg av to til å underskrive protokoll 

Valgt:

 

5) Gjennomgang av årsberetning 

Gjennomgang av styrets leder Dagfinn Døhlen

Forslag til vedtak: Selskapets årsberetning godkjennes

 

6) Regnskapet for 2016 

Gjennomgang av regnskapet v/Leira Regnskap

Forslag til vedtak: Selskapets regnskap godkjennes

 

7) Gjennomgang av budsjett for 2017 

Forslag til vedtak: Selskapet budsjett for 2017 godkjennes

 

8) Fastsetting av vannavgift fra 1. juli 2017 

 

Takster fra 1. juli 2007

Fastavgift 1 boenhet                          kr. 1.350,- + mva  

Tillegg for boligenhet 2,3 osv.           kr.    500,- + mva

Tillegg pr. person                               kr.    250,- + mva

Egne satser for gårdsdrift oa.

 

Satser ved måler:

Fast avgift                                          kr. 1.350,- + mva

Målerleie                                            kr.    250,- + mva

Vann pr. m3                                       kr.        5,- + mva

 

Tilknyttingsavgift                              kr.    135,- pr. m2 boareal

 

NYE takster fra 1. juli 2017

Fastavgift 1 boenhet                          kr. 1.350,- + mva (uendret)

Tillegg for boligenhet 2,3 osv.           kr.    500,- + mva (uendret)

Tillegg pr. person                               kr.    325,- + mva (endret)

Egne satser for gårdsdrift oa.                        + en prosentsats

 

Satser ved måler:

Fast avgift                                          kr. 1.350,- + mva (uendret)

Målerleie                                            kr.    250,- + mva (uendret)

Vann pr. m3                                       kr.        6,50 + mva (endret)

 

Tilknyttingsavgift                              kr.    135,- pr. m2 boareal (uendret)

 

Forslag til vedtak:  

 

9) Valg etter vedtektene 

 

Styret 2017

Leder – Dagfinn Døhlen –  ikke på valg

Nestleder – Britt Fossumstuen – ikke på valg

Styremedlem – Ellen Nicolaisen –  på valg

Styremedlem – Trond Vegar Fladby – på valg

Styremedlem – Steinar Sundby –  på valg

I følge vedtektene skal det være 3 medlemmer i styret fra Holter og 2 fra Gjerdrum. Jf. vedtekter skal hvert kjønn ha minst 2 medlemmer i styret.

 

Vara medlemmer 2016

Varamedlem fra Holter – Kari Bekkevar – på valg

Varamedlem fra Gjerdrum – Richard Kogstad – på valg

I følge vedtektene skal det være et varamedlem fra Holter og et fra Gjerdrum og disse skal velges hvert år. De skal også i følge vedtektene representeres av begge kjønn.

 

Valgkomiteen 2016

Gunn Røtterud, Holter – på valg (valgt for 3 år i 2014)

Nina Oserud Benzen – ikke på valg (valgt for 3 år i 2015)

Arne Rutger – ikke på valg (valgt for 3 år i 2016)

 

Valg av revisor

Forslag til vedtak: Det gis fullmakt til styret å velge revisor

  

10) Fastsettelse av honorar til styremedlemmer: 

 

Tidligere honorar:

Leder godtgjøres med kr. 25.000,- pr. år + kontor godtgjørelse på kr. 3.000,-

Styremedlemmer godtgjøres med kr. 6.000,- pr. år

+ kr. 1.000,- i møtegodtgjørelse pr. møte

+ bilgodtgjørelse etter statens regulativ

 

Ekstra godtgjørelse utenom styremøte godtgjøres etter dagens timepris.

 

Forslag til vedtak: Honorar til revisor etter regning. 

 

Vedlegg til innkallingen:                        

Gimilvann 2016 Årsregnskap signert         

Årsmelding 2016 signert 

Revisjonsberetning Gimilvann

Innkalling 2017