Priser gjeldende fra 1.7.2017

Gjeldende priser for vannverket fra 1.7.2017 

  

  

Vannavgift pr.  år etter estimert forbruk er  følgende, og gjelder for hele området til  Gimilvann Vannverk 

 Fast  avgift på  år.              Kr.  1.350,-. 

  

Avg. pr. person pr år.         "      325,-. 

  

Pluss  m.v.a. 

  

Er det flere leiligheter i huset kommer det et tillegg på kr. 500,-, pr. leilighet pr. år. 

  

  

  

Vannavgift pr. år ved vannmåler er følgende, og gjelder for hele området til Gimilvann Vannverk 

  

Årsavgift ved måler: Fast avgift inkl. leie av måler:  Kr.  1.600,- 

  

Avgift for registrert mengde pris pr. m3:                   Kr.         6,50 

  

  

Årspris for separat leie av vannmåler pr. år               Kr.      250,- 

  

  

Grunnpris tilknytningsavgift ved nybygg, tilbygg eller på bygg er kr. 135,- m2 

  

Hytteavgift kr. 250,- 

  

Egne satser for gårdsdrift: 

  

Andel pr. antall dekar kr.          0,60 

Andel, melkeku            kr.    120,- 

Andel, ungdyr/kalv      kr.       30,- 

Andel, avlsgris             kr.       45,- 

Andel, slaktegris         kr.       15,- 

Andel, hest                   kr.       90,- 

Andel, vinterfora sau   kr.       15,- 

  

  

Alle årsavgifter belastes dessuten med merverdiavgift.