Årsmøte i Gimilvann

11 april 2018 for året 2017 Hos Nabo`n 2 etg.  kl. 19.00 

 

Påmelding på mail til hanne@leiraregnskap.no eller tlf. 97998567

 

Saksliste: 

  

1) Åpning av møtet og oppsetting av liste over årsmøtedeltakere med stemmerett. 

  

2) Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

 

3) Valg av møteleder 

Valgt:

  

4) Valg av to til å underskrive protokoll 

Valgt:

 

5) Gjennomgang av årsberetning 

Gjennomgang av styrets leder Dagfinn Døhlen

Forslag til vedtak: Selskapets årsberetning godkjennes

 

6) Regnskapet for 2017 

Gjennomgang av regnskapet v/Leira Regnskap

Forslag til vedtak: Selskapets regnskap godkjennes

 

7) Gjennomgang av budsjett for 2018 

Forslag til vedtak: Selskapet budsjett for 2018 godkjennes

 

8) Fastsetting av vannavgift fra 1. juli 2018 

 

Takster fra 1. juli 2017

Fastavgift 1 boenhet                            kr. 1.350,- + mva  

Tillegg for boligenhet 2,3 osv.   kr.    500,- + mva

Tillegg pr. person                                 kr.    325,- + mva

Egne satser for gårdsdrift oa.

 

Satser ved måler:

Fast avgift                                           kr. 1.350,- + mva

Målerleie                                             kr.    250,- + mva

Vann pr. m3                                        kr.     6,50 + mva

 

Tilknyttingsavgift                                  kr.    135,- pr. m2 boareal

 

 

NYE takster fra 1. juli 2018

Fastavgift 1 boenhet                            kr. 1.350,- + mva (uendret)

Tillegg for boligenhet 2,3 osv.   kr.    500,- + mva (uendret)

Tillegg pr. person                                 kr.    325,- + mva (endret)

Egne satser for gårdsdrift oa.               + en prosentsats

 

Satser ved måler:

Fast avgift                                           kr. 1.350,- + mva (uendret)

Målerleie                                             kr.    250,- + mva (uendret)

Vann pr. m3                                        kr.        6,50 + mva (endret)

 

Tilknyttingsavgift                                  kr.    135,- pr. m2 boareal (uendret)

 

9) Valg etter vedtektene 

 

Styret 2018

Leder – Dagfinn Døhlen –   på valg

Nestleder – Britt Fossumstuen – på valg

Styremedlem – Ellen Nicolaisen –  ikke på valg

Styremedlem – Trond Vegar Fladby – ikke på valg

Styremedlem – Steinar Sundby – ikke på valg

I følge vedtektene skal det være 3 medlemmer i styret fra Holter og 2 fra Gjerdrum. Jf. vedtekter skal hvert kjønn ha minst 2 medlemmer i styret.

 

Vara medlemmer 2018

Varamedlem fra Holter – Kari Bekkevar – på valg

Varamedlem fra Gjerdrum – Richard Kogstad – på valg

I følge vedtektene skal det være et varamedlem fra Holter og et fra Gjerdrum og disse skal velges hvert år. De skal også i følge vedtektene representeres av begge kjønn.

 

Valgkomiteen 2018

Nina Oserud Benzen – på valg (valgt for 3 år i 2015)

Arne Rutger – ikke på valg (valgt for 3 år i 2016)

Stian Kristoffersen – ikke på valg (valgt for 3 år i 2017)

 

Valg av revisor

Forslag til vedtak: Det gis fullmakt til styret å velge revisor

  

10) Fastsettelse av honorar til styremedlemmer: 

 

Tidligere honorar:

Leder godtgjøres med kr. 25.000,- pr. år + kontor godtgjørelse på kr. 3.000,-

Styremedlemmer godtgjøres med kr. 6.000,- pr. år

+ kr. 1.000,- i møtegodtgjørelse pr. møte

+ bilgodtgjørelse etter statens regulativ

 

Ekstra godtgjørelse utenom styremøte godtgjøres etter dagens timepris.

 

Forslag til vedtak: Honorar til revisor etter regning.     

 

Årsberetning 2017 - signert             

Årsregnskap - signert 

Innkalling 2018