Årsmøte Gimilvann SA

27 mars 2019 forr året 2018 Hos Nabo`n 2 etg.  kl. 19.00 

 

Påmelding på mail til laila@leiraregnskap.no eller tlf. 97998567

Saksliste:

1) Åpning av møtet og oppsetting av liste over årsmøtedeltakere med stemmerett.

 

2) Godkjenning av innkalling og saksliste.
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

 

3) Valg av møteleder
Valgt:

 

4) Valg av to til å underskrive protokoll
Valgt:

 

5) Gjennomgang av årsberetning
Gjennomgang av styrets leder Dagfinn Døhlen
Forslag til vedtak: Selskapets årsberetning godkjennes

 

6) Regnskapet for 2018
Gjennomgang av regnskapet v/Leira Regnskap
Forslag til vedtak: Selskapets regnskap godkjennes

 

7) Gjennomgang av budsjett for 2019
Forslag til vedtak: Selskapet budsjett for 2019 godkjennes

 

8) Fastsetting av vannavgift fra 1. juli 2019

Takster fra 1. juli 2017
Fastavgift 1 boenhet    kr. 1.350,- + mva 
Tillegg for boligenhet 2,3 osv. kr.    500,- + mva
Tillegg pr. person   kr.    325,- + mva
Egne satser for gårdsdrift oa.

Satser ved måler:
Fast avgift     kr. 1.350,- + mva
Målerleie    kr.    250,- + mva
Vann pr. m3    kr.     6,50 + mva

Tilknyttingsavgift   kr.    135,- pr. m2 boareal

Forslag til vedtak: vannavgiftene beholdes uendret

 

9) Valg etter vedtektene

Styret 2019
Leder – Dagfinn Døhlen –   ikke på valg
Nestleder – Britt Fossumstuen – ikke på valg
Styremedlem – Ellen Nicolaisen –  på valg
Styremedlem – Trond Vegar Fladby – på valg
Styremedlem – Steinar Sundby – på valg
I følge vedtektene skal det være 3 medlemmer i styret fra Holter og 2 fra Gjerdrum. Jf. vedtekter skal hvert kjønn ha minst 2 medlemmer i styret.

Vara medlemmer 2019
 

Varamedlem fra Holter – Kari Bekkevar – på valg
Varamedlem fra Gjerdrum – Richard Kogstad – på valg
I følge vedtektene skal det være et varamedlem fra Holter og et fra Gjerdrum og disse skal velges hvert år. De skal også i følge vedtektene representeres av begge kjønn.

 

Valgkomiteen 2019
Arne Rutger – på valg (valgt for 3 år i 2016)
Stian Kristoffersen – ikke på valg (valgt for 3 år i 2017)
Marianne Heni Olsen Bjørtomt - ikke på valg (valgt for 3 år i 2018)

 

Valg av revisor
Forslag til vedtak: Det gis fullmakt til styret å velge revisor

 

10) Fastsettelse av honorar til styremedlemmer:

Tidligere honorar:
Leder godtgjøres med kr. 25.000,- pr. år + kontor godtgjørelse på kr. 3.000,-
Styremedlemmer godtgjøres med kr. 6.000,- pr. år
+ kr. 1.000,- i møtegodtgjørelse pr. møte
+ bilgodtgjørelse etter statens regulativ

Ekstra godtgjørelse utenom styremøte godtgjøres etter dagens timepris.

Forslag til vedtak: Honorar til revisor etter regning.     

Innkalling 2019