Skip Navigation LinksHjem > Historie > Samarbeid med andre vannverk

Samarbeid med andre vannverk

Allerede i 1927 var det snakk om å samarbeide med Harstadvann som allerede var etablert. Dette ble det ikke noe av. Både i 1936 og 1976 søkte Harstadvann om å få ta ut vann fra Gimildammen, men etter mye om og men ble heller ikke dette noe av. Men i 1993 kom saken opp på nytt og nå ble sammenslåingen gjennomført på en smertefri måte. A/L Harstadvann gikk inni A/L Gimilvann med alle sine eiendeler og forpliktelser og abonnentene ble ordinære medlemmer i A/L Gimilvann.

 

I 1962 ble det inngåtte en gjensidig avtale med Ask Vannverk om overføring av vann under vanskelige situasjoner. Det ble samtidig lagt en 800 m lang ledning fra Fossum til Ask Vannverks område.

 

Les mer om: 

Historien til Gimilvann

Vannkvaliteten  

Økonomisk historie  

Oppsummering av historie