Skip Navigation LinksHjem > Historie > Oppsummering av historie

Oppsummering av historie

1926: Gimilvann som andelslag ble stiftet 14. oktober
1927: 16. september ble vannet satt på
1965: Gimildammen utvidet med 1 m påstrøp og elveleiet ført utenom dammen
1987: Krav fra Helserådet om at det måtte bygges kroranlegg
1990: Ny vannledning til Storgimilen. Arbeidet ble satt i gang i 1984
1993: Nytt renseanlegg på Bolibakken
1993: Harstadvann går inn i Gimilvann
1995: Nytt høydebasseng tas i bruk
2000: 3. renselinje i anlegget på Bolibakken

 

Les mer om: 

Historien til Gimilvann

Vannkvaliteten  

Samarbeid med andre vannverk

Økonomisk historie