Spyling av ledningsnettet

Spyling av ledningsnettet vi foregå i Gjerdrum onsdag 8 og torsdag 9 august fra kl. 09.00 til ca kl. 16.00.

Vanntrykket vil bli redusert eller helt borte i perioder.

Vannet kan være missfarget og det kan forekomme partikler i vannet når det kommer tilbake. Tapp ut i første kran etter hovedkran når det kommer tilbake. Steng evt. hovedkran mens arbeidet pågår.

Ved spørsmål kan driftsleder kontaktes på telefon 9191 8266