Misfarging av vann 2.10.12

Det kan hos enkelte merkes noe missfarget vann i dag. Dette skyldes mye nedbør og fall i vann temperatur.

Det er ikke skadelig og drikke vannet.

Ved spørsmål kan driftsleder kontaktes på tlf 91918266