• Skjema er ikke korrekt utfylt. Sjekk feltene merket nedenfor.

Måleravlesning

Kundenr. 
Navn 
Adresse
e-post adresse
Poststed
Dato f.avlesn.
Ny målerstand
Ant. Boenh.
Anleggsadr.
Måler nr.
Antall kubikk
kr. Kubikk
Dato f. gml avlesn.
Gml. Målerstand