Om Gimilvann

Gimilvann er av de billigste vannverk på Romerike og har et renseanlegg som leverer meget godt vann. Dette skyldes blant annet gode vannkilder og at det ikke brukes klor i renseprosessen.

Da Gimilvann er et andelslag (BA) er formålet at vi skal levere godt vann så billig som mulig til abonnentene som er lagets eiere. Inntektene brukes kun til drift av vannverket. Vi må stadig vedlikeholde og utbedre ledningsnettet og renseanlegget. For at vi skal ha riktige priser er vi avhengig av at alle abonnenter betaler for seg etter forutsetningene. Vannavgiften blir bestemt på årsmøtet.

Renseanlegget til Gimilvann.

Personalet

Daglig leder:
Lars Even Nordby
Nannestadvegen
2034 Holter
Tlf. 91 91 82 66
lev-nord@online.no

Daglig leders ansvarsområde gjelder henvendelser fra abonnenter om vannlevering, overvåkning av ledninger og anlegg, ansvar for forsvarlig drift og beredskap.

Det daglige arbeidet og beredskap ved rensanlegget deles mellom:
Bjørn Gresaker Gresaker
2034 Holter
tlf. 90 51 07 37

Henvendelser angående fakturering og administrative spørsmål kan gjøres til:
Leira Regnskap BA
Askheim 1 – inng. A
Postboks 12
2022 Gjerdrum
v/ Hanne Kopperud
Tlf. 63 99 29 17 faks. 63 99 29 11
hanne@leiraregnskap.no

Adresse til vannverket:
Gimilvann Vannverk BA
Postboks 12
2024 Gjerdrum

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *