Vannmåleravlesning


Abonnenter som er tilknyttet offentlig avløp, sender måleravlesning til kommunen. Gimilvann får avlesningen fra kommunen, som brukes til avregning av vannavgiften.
Andre som har vannmåler, vil få tilsendt avlesningsskjema for sin vannmåler direkte fra Gimilvann. Denne avlesningen skal sendes tilbake til oss.

Spyling av vannledninger.

Skylling av vannledninger på Eltonåsen. Torsdag 28 juli fra kl.10.00 til ca. kl.14.00 vil det bli skylling av vannledninger på Eltonåsen. I forbindelse med arbeidet vil det bli redusert trykk og misfarging av vannet. Hvis man får brunt vann, bør dette spyles ut. Velg den kranen som står nærmest stoppekranen, og la vannet renne til det er klart igjen. Vannet er helsemessig trygt å drikke .Hvitvasken bør utsettes til vannet er tilbake til normal tilstand.