Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/20/w258004/www/plugins/system/mobilebot/mobilebot.php on line 207

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/20/w258004/www/plugins/system/mobilebot/mobilebot.php on line 207

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/20/w258004/www/plugins/system/mobilebot/mobilebot.php on line 207

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/20/w258004/www/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/20/w258004/www/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/20/w258004/www/libraries/joomla/application/application.php on line 509
gimilvann

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/20/w258004/www/modules/mod_dropdown_megamenu/helper.php on line 143

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/20/w258004/www/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/20/w258004/www/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/20/w258004/www/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/20/w258004/www/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/20/w258004/www/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/20/w258004/www/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/20/w258004/www/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/20/w258004/www/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/20/w258004/www/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/20/w258004/www/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/20/w258004/www/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/20/w258004/www/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/20/w258004/www/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/20/w258004/www/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/20/w258004/www/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/20/w258004/www/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/20/w258004/www/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/20/w258004/www/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/20/w258004/www/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/20/w258004/www/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/20/w258004/www/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/20/w258004/www/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/20/w258004/www/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/20/w258004/www/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Filter
 • MISSFARGING PÅ VANNET

  Det har dessverre forekommet en teknisk svikt i renseanlegget i dag, og det har godt ut missfarget vann. Vannet er bakteriefritt. For å bli kvitt problemet må dere la vannet renne.

  Teknisk
  For spørsmål: vakttelefon 91918266

 • INNKALLING TIL ÅRSMØTE

  Saksliste:

  1) Godkjenning av innkalling og saksliste.
  Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

  2) Valg av møteleder
  Valgt:

  3) Valg av to til å underskrive protokoll
  Valgt:

  4) Gjennomgang av årsberetning
  Gjennomgang av styrets leder Pål Kraabøl
  Forslag til vedtak: Selskapets årsberetning godkjennes

  5) Regnskapet for 2010
  Gjennomgang av regnskapet v/Leira Regnskap
  Forslag til vedtak: Selskapets regnskap godkjennes

  6) Gjennomgang av budsjett for 2011

  Hovedtall for budsjett 2011 (i 1000 kroner)
  Budsjett 2011 Budsjett
  2010 Regnskap 2010 Budsjett 2009 Regnskap
  2009
  Driftsinntekter 3200 3000 3310 2.900 3237
  Driftskostnader 2745 2500 2406 2.325 2409
  Avskrivninger 480 480 480 480 480
  Rentekostnader/inntekter 25 20 22 95 23
  Overskudd/underskudd 0 0 446 0 325

  Forslag til vedtak: Selskapet budsjett for 2011 godkjennes

  7) Valg av selskapsform
  Forslag til vedtak: Samvirkeforetak (SA) velges som ny selskapsform for Gimilvann

  8) Vedtektsendringer
  I forbindelse med overgang til ny selskapsform må Gimilvanns vedtekter endres etter gjeldene lover for selskapsformen.
  Forslag til vedtak: Vedtektsendring godkjennes

  9) Fastsetting av vannavgift fra 1. juli 2011.

  Takster fra 1.juli 2010
  Fastavgift 1 boenhet kr. 1.350,- + mva (uendret)
  Tillegg for boligenhet 2,3 osv. kr. 500,- + mva (uendret)
  Tillegg pr. person kr. 250,- + mva (uendret)
  Egne satser for gårdsdrift oa.

  Satser ved måler:
  Fast avgift kr. 1.350,- + mva (uendret)
  Målerleie kr. 250,- + mva (uendret)
  Vann pr. m3 kr. 5,- + mva (uendret)

  Tilknyttingsavgift kr. 135,- pr. m2 boareal (uendret)

  Forslag til vedtak: Ingen endring i vannavgiftene.

  10) Valg etter vedtektene

  Styret 2010
  Leder – Pål Kraabøl – på valg
  Nestleder – Astrid Brevik – på valg
  Styremedlem – Britt Fossumstuen – ikke på valg
  Styremedlem – Dagfinn Døhlen – ikke på valg
  Styremedlem – Ketil Rudsar – på valg
  I følge vedtektene skal det være 3 medlemmer i styret fra Holter og 2 fra Gjerdrum

  Vara medlemmer 2010
  Varamedlem fra Holter – Harald Hveem – på valg
  Varamedlem fra Gjerdrum – Tom Luca – på valg
  I følge vedtektene skal det være et varamedlem fra Holter og et fra Gjerdrum og disse skal velges hvert år.

  Valgkomiteen 2010
  Rigmor Lerengen, Holter – på valg (valgt for 3 år i 2008)
  Magne Kogstad, Gjerdrum – ikke på valg (valgt for 3 år i 2009)
  Jan Torkildsen, Gjerdrum – ikke på valg (valgt for 3 år i 2010)

  Valg av revisor
  Forslag til vedtak: Det gis fullmakt til styret å velge revisor  11) Fastsettelse av honorar til styremedlemmer:

  Tidligere honorar:
  Leder godtgjøres med kr. 22.000,- pr. år + kontor godtgjørelse på kr. 3.000,-
  Styremedlemmer godgjøres med kr. 5.000,- pr. år
  + kr. 700,- i møtegodtgjørelse pr. møte
  + bilgodtgjørelse etter statens regulativ

  Ekstra godtgjørelse utenom styremøte godtgjøres etter dagens timepris.

  Forslag til vedtak: Ingen endring

  Honorar til revisor etter regning.

 • ÅRSMØTE 2011

  Det vil bli arrangert årsmøte i Gimilvann BA tirsdag 8. mars kl. 19.00 - Gjerdrum Kulturhus.

  Forløpig utdrag av sakslista: sak7) Valg av ny selskapsform sak 8) Vedtektsendringer

  Årsmøtepapirer kan fås ved henvendelse på tlf. 63 99 29 17. De vil også bli lagt ut her straks de er ferdige.

 • Brudd i vannledning

  Det er skjedd et brudd på vannledningen Sandum, Trulsrudtoppen, Nitteberg. Lokalisering av bruddet foregår nå.

  For spørsmål kan driftssjef kontaktes på tlf. 9191 8266

 • SPYLING AV LEDNINGSNETTET (21. juni - 24. juni 2010)

  Spyling av ledningsnettet vil foregå i uke 25. Mandag 21.6 og tirsdag 22.6 vil vannet bli stengt mellom kl. 21.00 og kl. 04.00. Onsdag 23.6 og torsdag 24.6 vil vannet bli stengt mellom kl. 09.00 og kl. 15.00.

  Spyling vil medføre noe misfarging av vannet og trykket kan bli helt borte eller noe redusert i perioder. Det bør tappes i utvendig kran etter spyling og rengjøre kransiler.

  Vakttelefon 91918266