Raset på Ask.

Vi i Gimilvann er takknemlige for å ha kunnet bidra med vannforsyningen til Gjerdrum, etter at hovedvannledningen fra NRV røyk i raset. Det er nå blitt lagt en ny provisorisk hovedvannledning fra NRV, og vi er tilbake til normal drift.

Tusen takk til alle som bidro ved å redusere eget vannforbruk.

Kokevarsel utsendt av Gjerdrum kommune, GJELDER IKKE Gimilvann

Leiras på ASK Gjerdrum

Gimilvann forsyner Gjerdrum kommunale vannverk med vann, gjennom ledningsnett som er fortsatt er i orden.

For at alle skal få tilstrekkelig vann, oppfordres alle til å BEGRENSE SITT VANNFORBRUK. Kokevarsel utsendt av Gjerdrum kommune gjelder ikke Gimilvann sine abonnenter.

Testing for leveranse av reservevann fra Gimilvann SA til Gjerdrum og Nedre Romerike vannverk.

Testing for leveranse av reservevann fra Gimilvann SA til Gjerdrum VV og Nedre Romerike vannverk. Som en del av reservevannforsyningen på Romerike, pågår det en test av leveranse for vann fra Gimilvann SA til Gjerdrum og Nedre Romerike vannverk i disse dager. Testingen av vannleveransen kan medføre at enkelte abonnenter på Bekkeberget kan oppleve noe dårligere trykk og misfarget vann i kranene. Testingen vil foregå sporadisk i uke 43.