Spyling av vannledninger.

Skylling av vannledninger på Eltonåsen. Torsdag 28 juli fra kl.10.00 til ca. kl.14.00 vil det bli skylling av vannledninger på Eltonåsen. I forbindelse med arbeidet vil det bli redusert trykk og misfarging av vannet. Hvis man får brunt vann, bør dette spyles ut. Velg den kranen som står nærmest stoppekranen, og la vannet renne til det er klart igjen. Vannet er helsemessig trygt å drikke .Hvitvasken bør utsettes til vannet er tilbake til normal tilstand.

Tilkobling av ny hovedvannledning, Finstad-Korslund i Holter.

I forbindelse med arbeidet vil det bli lavere trykk, hos abonnentene i områdene Kjærstadsletta og østbygda i Gjerdrum.Abonnenter som mister i vannleveransen, blir varslet med SMS. Arbeidet vil foregå onsdag 6.april fra kl 09.00 til ca kl 15. Vannet kan brukes som normalt, men oppfordrer til å begrense forbruket.