Vannavstenging

Vannavstenging torsdag 27 oktober, fra kl 09.00 til ca kl 14. Gjelder for området Gjerdrum kirke til Solheimsfeltet og Sørum. Dette på grunn av utbygging av sprinkleranlegg i Gjerdrum kirke.

Noe misfarging av vannet kan forekomme, men er trygt å bruke.

Spyling av vannledninger.

Skylling av vannledninger på Eltonåsen. Torsdag 28 juli fra kl.10.00 til ca. kl.14.00 vil det bli skylling av vannledninger på Eltonåsen. I forbindelse med arbeidet vil det bli redusert trykk og misfarging av vannet. Hvis man får brunt vann, bør dette spyles ut. Velg den kranen som står nærmest stoppekranen, og la vannet renne til det er klart igjen. Vannet er helsemessig trygt å drikke .Hvitvasken bør utsettes til vannet er tilbake til normal tilstand.

Raset på Ask.

Vi i Gimilvann er takknemlige for å ha kunnet bidra med vannforsyningen til Gjerdrum, etter at hovedvannledningen fra NRV røyk i raset. Det er nå blitt lagt en ny provisorisk hovedvannledning fra NRV, og vi er tilbake til normal drift.

Tusen takk til alle som bidro ved å redusere eget vannforbruk.

Kokevarsel utsendt av Gjerdrum kommune, GJELDER IKKE Gimilvann