Covid-19

Varsel om beredskap ved Gimilvann SA i sammenheng med Covid-19 viruset

Gimilvann Vannverk har gjennomført et beredskapsmøte og justerer vår drift iht. beslutninger tatt i dette møtet.

Vår Beredskapsprosedyre «Situasjoner med forhøyet risiko» legger derfor føringer for videre drift frem til ny melding gis.

Risikoen vi fokuserer på er å unngå mangel på kvalifisert personell på grunn av sykdom eller tilhørende karantene.

Mål: Unngå smitte av ansatte

Tiltak:
Ansatte skal følge myndighetenes hygieneregler, og gjerne være «flinkest i klassen»
Ansatte må være gode hygiene-forbilder for familie og venner


Med innføring av disse tiltakene mener vi å ha god kontroll på egen driftssituasjon, og samtidig kunne levere rent og godt vann til alle våre abonnenter. Vi er da også godt forberedt om det skulle oppstå andre uønskede situasjoner i samme periode. Vakt-telefon (91 91 82 66) er selvfølgelig operativ som alltid. Kontaktskjema for E-post på www.http://gimilvann.no/kontakt-oss/