Oppheving av kokevarsel.

Kokkevarsel oppheves umiddelbart. Kokevarsel oppheves i samråd med kommunelegen og mattilsynet. Vannprøver viser at kvaliteten på drikkevannet er god og tilfredsstiller alle krav. Vannet er friskmeldt og brukes som normalt.

Vannavstenging Teietunet

Vannavstenging torsdag 17juni fra kl09 til kl12 pga arbeid på hovedledningen. Vannet blir satt på så fort arbeidet er avsluttet.
Tapp ut, om vannet er misfarget.

Berørte abonnenter er varslet på SMS