Testing for leveranse av reservevann fra Gimilvann SA til Gjerdrum og Nedre Romerike vannverk.

Testing for leveranse av reservevann fra Gimilvann SA til Gjerdrum VV og Nedre Romerike vannverk. Som en del av reservevannforsyningen på Romerike, pågår det en test av leveranse for vann fra Gimilvann SA til Gjerdrum og Nedre Romerike vannverk i disse dager. Testingen av vannleveransen kan medføre at enkelte abonnenter på Bekkeberget kan oppleve noe dårligere trykk og misfarget vann i kranene. Testingen vil foregå sporadisk i uke 43.