Oppheving av kokevarsel.

Kokkevarsel oppheves umiddelbart. Kokevarsel oppheves i samråd med kommunelegen og mattilsynet. Vannprøver viser at kvaliteten på drikkevannet er god og tilfredsstiller alle krav. Vannet er friskmeldt og brukes som normalt.