Vannmåleravlesning


Abonnenter som er tilknyttet offentlig avløp, sender måleravlesning til kommunen. Gimilvann får avlesningen fra kommunen, som brukes til avregning av vannavgiften.
Andre som har vannmåler, vil få tilsendt avlesningsskjema for sin vannmåler direkte fra Gimilvann. Denne avlesningen skal sendes tilbake til oss.