Vanningsrestriksjoner Gimilvann SA


For å sikre nødvendig beredskap ved evt. brannutrykninger, og nok vanntrykk til alle, innføres det herved vanningsrestriksjoner for alle abonnenter fra og med i dag 16. juni kl.12.00.

For at hageeiere skal ha mulighet til å holde liv i blomster og prydbusker gis det tillatelse til å vanne manuelt med slange påsatt spylemunnstykke. Gressplener tåler normalt tørke, og vannverkene kan ikke prioritere omfattende plenvanning i tørre perioder.

Vanning med spreder, svetteslange, dryppvanningsanlegg eller åpen slange er ikke tillatt.

Det er heller ikke tillatt å fylle bassenger av forskjellige slag med åpen slange. Fylling med spylemunnstykke vil ta noe lengre tid, men sikrer samtidig at alle naboer beholder et godt vanntrykk.

Vanning med håndholdt slange påsatt spylemunnstykke er tillatt.

Vi ønsker dere gode sommerdager videre – med fornuftig vannbruk.

Vanningsrestriksjonene gjelder inntil annen beskjed gis. Har du spørsmål, ta kontakt med vannverket.

Hva innebærer vannrestriksjonene?

  • Forbud mot vanning med spreder
  • Forbud mot bruk av åpen slange
  • Forbud mot bruk av svetteslange/dryppvanningsanlegg/automatiske vanningsanlegg

Nyttig å vite om vannforbruk

Gjennomsnittlig bruker vi i Norge 138 liter vann pr. person pr. døgn. Dette går med til egen hygiene, mat/drikke, klesvask og alt annet forbruk.

Eksempel på vannforbruk ved bruk av vannspreder

En familie på 4 bruker i gjennomsnitt ca. 500-600 liter vann pr døgn. Dersom du har en hagespreder med normalt trykk i 3-4 timer tilsvarer dette et minimum vannforbruk på 2500 – 3000 liter, altså like mye vann som 30 personer bruker på et døgn.

Om vi lar sprederen stå på et helt døgn, så har denne ene vannsprederen brukt like mye vann som 240 personer på tilsvarende tid.

Dette er noe av grunnen til at det er nesten umulig å dimensjonere et vannverk for å kunne takle en utstrakt bruk av vannspredere i en varmeperiode.

Årsmøte

Til alle andelseiere i Gimilvann SA. Det innkalles til årsmøte tirsdag 16 juni 2020 i Gjerdrum Kulturhus møterom Vestbystua kl 19.00. På grunn av smittevern tiltak må vi ha påmelding på mail (hanne@leiraregnskap.no) eller sms 97998567 innen 12 juni. Årsmøte papirer kan fåes ved henvendelse. Velkommen skal dere være😊

Covid-19

Varsel om beredskap ved Gimilvann SA i sammenheng med Covid-19 viruset

Gimilvann Vannverk har gjennomført et beredskapsmøte og justerer vår drift iht. beslutninger tatt i dette møtet.

Vår Beredskapsprosedyre «Situasjoner med forhøyet risiko» legger derfor føringer for videre drift frem til ny melding gis.

Risikoen vi fokuserer på er å unngå mangel på kvalifisert personell på grunn av sykdom eller tilhørende karantene.

Mål: Unngå smitte av ansatte

Tiltak:
Ansatte skal følge myndighetenes hygieneregler, og gjerne være «flinkest i klassen»
Ansatte må være gode hygiene-forbilder for familie og venner


Med innføring av disse tiltakene mener vi å ha god kontroll på egen driftssituasjon, og samtidig kunne levere rent og godt vann til alle våre abonnenter. Vi er da også godt forberedt om det skulle oppstå andre uønskede situasjoner i samme periode. Vakt-telefon (91 91 82 66) er selvfølgelig operativ som alltid. Kontaktskjema for E-post på www.http://gimilvann.no/kontakt-oss/